A A A

O NAS

„2D” SPÓŁKA JAWNA Jarosław Daniłow & Grzegrz Dziurowicz DZIŚ:


INŻYNIERSKA SPÓŁKA INNOWACYJNA „2D’ Spółka jawna. została formalnie założona w 2009r z naszej inicjatywy tj. mgr inż. Jarosława Daniłowa i mgr. inż. Grzegorza Dziurowicza. W 2009r zakończyliśmy pracę w ośrodku badawczo-rozwojowym Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG” (od września 2009r przekształconego na Instytut Technik Innowacyjnych ”EMAG” w Katowicach). Podczas pracy zawodowej na stanowiskach konstruktorów prowadzących i adiunktów naukowo- badawczych zebraliśmy wiele doświadczeń zawodowych w tym niektóre o charakterze unikalnym. Potencjał innowacyjności w naszych pracach potwierdzają 42 patenty związane urządzeniami elektrotechniki i automatyki górniczej uzyskane w UPRP. Bogate doświadczenie zawodowe, znajomość problemów górniczych i umiejętności ich rozwiązywania to największy kapitał naszej spółki. W rok 2010r wkraczamy z wolą realizacji kilku nowatorskich pomysłów, z różnych powodów nie wykorzystanych dotychczas. Jesteśmy ciekawi czy nasza inicjatywa obroni się, i czy „2D” Sp. j. przetrwa na rynku urządzeń  i usług związanych z górnictwem węgla.

 

MISJA


Bezpieczeństwo pracy górnika nie jest dla nas frazesem. Każdemu z nas przytrafiały się niebezpieczne incydenty w wyrobiskach górniczych, z których wyszliśmy cało lub w stosunku do zagrożenia w niewielkim stopniu poobijani. Kontynuowanie pracy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy górników pozostanie nadal naszą pasją twórczą i sposobem na życie.

 

HISTORIA


Rozpoczynając działalność na własny rachunek nie posiadamy własnej historii. Tworzyliśmy ją na rzecz dotychczasowego pracodawcy. Jesteśmy wyposażeni w plan pracy na 10 lat. Sądzimy, że wyróżnikiem oferty naszej będzie innowacyjność, która jest zazwyczaj wynikiem dogłębnej znajomości potrzeb i sposobu ich zaspokajania. W miarę upływu czasu będziemy ten fragment autoprezentacji skrupulatnie uzupełniali.

 

ZAMIERZENIA


Zamierzamy pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakresie transportu urobku i materiałów zarówno przy użyciu transportu kołowego jak i przenośnikami taśmowymi. W związku z niewielkimi możliwościami finansowymi liczymy na przychylność i kwalifikacje kadry technicznej zakładów górniczych.