A A A

Opis działania


BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA CZUJNIKÓW SUPERBOCIAN 1/2u, SUPERBOCIAN 1S/2u


Obudowa czujnika posiada kształt walca w osi którego na przeciwnych końcach umieszczono:

- w części górnej zawiesie oczkowe,

- w części dolnej uchwyt sondy

Obudowa składa się:

- z osłony górnej wewnątrz , której znajduje się komora przyłączowa czujnika.

- z osłony dolnej wewnątrz której umieszczony jest ustrój pomiarowy czujnika.

Działanie czujnika polega na zastosowaniu ruchomego wahadła na które działają siły grawitacji ziemskiej i pól magnetycznych wytwarzanych przez zamontowane na nim magnesy stałe. Wzajemne oddziaływanie grawitacji ziemskiej i pól magnetycznych jest dobrane w ten sposób, że w zależności od wartości wychylenia czujnika od pionu wahadło przyjmuje dwie pozycje:

- oś wahadła zgodna z osią czujnika

- wahadło w pozycji wymuszonej przez przyciąganie ziemskie.

Każdej pozycji wahadła odpowiada określony stan styków mikrołączników sterowanych za pośrednictwem ruchomego magnesu na który oddziaływuje pole magnetyczne magnesu zamontowanego na wahadle.


Pełny opis działania czujnika zamieszczono w załączniku

OPIS DZIAŁANIA (w formacie PDF).


EKWIWALENTNOŚĆ CZUJNIKÓW SUPERBOCIAN 1/2u, SUPERBOCIAN 1S/2u, Z CZUJNIKIEM TYPU BOCIAN-2u


Stosowanie do kontroli poziomu materiałów sypkich jest analogiczne dla obu typów czujników. Z punktu widzenia użytkownika warunkiem zamiennego stosowania obu czujników jest identyczność ich wyjściowych obwodów elektrycznych. Czujniki Bocian 2u i SUPERBOCIAN charakteryzują się odmiennymi zasadami działania natomiast ich wyjściowe obwody elektryczne są w pełni ekwiwalentne. Umożliwia to zastępowanie w istniejących aplikacjach czujnika spiętrzenia Bocian-2u przez czujnik SUPERBOCIAN 1/2u oraz SUPERBOCIAN 1S/2u.


Schematy elektryczne obydwu typów czujników zamieszczono w załączniku

OBWODY WYJŚCIOWE (w formacie PDF).