A A A

Przeznaczenie

 

Czujniki SUPERBOCIAN przeznaczone są do wykrywania poziomu górnego materiałów sypkich. Czujnik składa się z walcowej obudowy oraz sondy w postaci stalowej rury. Obudowa posiada w części górnej zawiesie oczkowe a części dolnej uchwyt do przykręcenia sondy. Wewnątrz obudowy znajduje się ustrój pomiarowy i komora przyłączowa. Kontrolowany materiał naciskając na sondę powoduje odchylenie zawieszonego nad nim czujnika od osi pionowej, co wykrywane jest przez ustrój pomiarowy. Przekroczenie granicznej wartości kąta przechyłu powoduje zmianę stanu obwodu elektrycznego ustroju pomiarowego czujnika.

 

Czujniki SUPERBOCIAN mogą być z powodzeniem wykorzystywane do:
- kontroli górnego poziomu materiałów sypkich gromadzonych w zbiornikach lub otwartych stertach,
- kontroli dopuszczalnych gabarytów materiałów,
- wyznaczania odległości przemieszczanego środka transportu lub ładunku (wyłącznik krańcowy),
- wykrywania spiętrzenia urobku na przesypach pomiędzy przenośnikami,
- kontroli prawidłowego biegu taśmy wzdłuż konstrukcji przenośnika (tzw. wykrywanie schodzenia taśmy).

 

Czujnik przechyłu SUPERBOCIAN oferowany jest w 2 odmianach różniących się zakresem temperatur pracy:

  • SUPERBOCIAN 1/2u przeznaczony dla przedziału temperatur: -25°C ÷ +40°C
  • SUPERBOCIAN 1S/2u przeznaczony dla przedziału temperatur: -25°C ÷ +85°C*

 

Czujniki SUPERBOCIAN 1/2u i 1S/2u posiadają certyfikat badania typu WE Nr KDB 10ATEX143X i są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu gazów i pyłu.

 

* czujniki SUPERBOCIAN 1S/2u nie są aktualnie produkowane i oferowane przez firmę.