A A A

ZAWIESIE WS-1 DO CZUJNIKA SUPERBOCIAN

Zawiesie jest przeznaczone do precyzyjnego usytuowania czujnika w porządanym miejscu. Opis rozwiązania konstrukcyjnego oraz uwagi dotyczące stosowania zawarto w załączniku "Zawiesie WS1 opis"